Блоговодител представя

годишни награди за кулинарни блогове

за 2017 година

Общи условия
за провеждане на
"Годишни награди за кулинарни блогове", организиран от "Блоговодител" ООД в партньорство с "Метро Кеш енд Кери" АД

I. Организатори

1. Организатор на конкурса "Годишни награди за кулинарни блогове" (Конкурса) е "Блоговодител" ООД (Организатор), с адрес гр. София, ж.к. Люлин 2, бл. 280, вх. А, ап. 11, ЕИК 202551919, в партньорство с "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ" АД (Партньори).

2. Конкурсът ще се проведе съгласно настоящите Общи условия, които са задължителни за всички участници в Конкурса.

II. Цел на Конкурса

3. Конкурсът "Годишни награди за кулинарни блогове" има за цел да представи кулинарни блогове на български език, които да популяризират готвенето, българската и световната кухня, традициите и последните тенденции в кулинарията.

4. Конкурсът цели да създаде общност на българските кулинарни блогъри и да подкрепи дейността им чрез връчването на награди в няколко конкурсни категории. Организираната специално за връчване на наградите церемония ще бъде първото събитие, като целта е да бъде насърчено неформалното общуване между блогърите и създаването на връзки за обмяна на идеи и опит помежду им.

III. Срок и място за участие в Конкурса

5. За конкурса са подбрани блогове, чиито рецепти са индексирани в кулинарния портал Блоговодител (http://blogovoditel.com/). Номинациите са определени на база на индексираните през 2017 година рецепти. Конкурсът ще се проведе на 19 май 2018 от 13:00 часа в Метро Академия.

6. Условията за участие, номинираните блогове, журито, победителите и гласуването от публиката, ще бъдат достъпни на уебсайта на "Годишни награди за кулинарни блогове" (http://kulinarninagradi.com/).

7. Гласуването от публиката може да бъде осъществено от всеки регистриран в системата на кулинарния портал Блоговодител (http://blogovoditel.com/) потребител на уебсайта на "Кулинарен конкурс за блогъри " (http://kulinarninagradi.com/).

IV. Право на участие

8. В конкурса имат право да участват всички блогове, които са индексирани в базата данни на Блоговодител (http://blogovoditel.com/). Не е от значение дали блогърът сам индексира рецептите си, или администратор на Блоговодител прави това.

V. Механизъм за участие

9. Конкурсът ще се проведе в следните категории:

 • Гозбите на баба - Кулинарен блог, най-добре отразяващ традиционната българска кухня
 • Жител на света - Най-добър блог с чуждестранни рецепти
 • Топло от фурната - Най-добър блог за пити, погачи, тутманици и баници
 • С аромат на ванилия - Най-добър блог с печива и десерти
 • Крилце или кълка - Най-добър блог с рецепти с месо и дивеч
 • Бързо и вкусно - Най-добър блог с практични ежедневни рецепти за цялото семейство
 • Сладко удоволствие - Най-добър блог с рецепти за торти
 • Здравословни рецепти - Най-добър блог с вегетариански и веган рецепти
 • Визуално пиршество - Блог с най-добро визуално представяне на рецептите (food styling)
 • Кулинарни пътешествия - Най-добър блог, съчетаващ кулинарни рецепти и пътеписи

10. Във всяка от категориите ще бъдат избрани поне три номинации, в зависимост от блоговете, които са активни по съответните критерии. Изборът на номинациите се прави от екипа на Блоговодител. Номинациите са окончателни и не подлежат на промяна, освен ако не бъде установено, че блогърът е нарушил тези Общи условия.

11. Във всяка от категориите ще бъде избран един победител измежду предложените номинации. Победителят ще бъде определен от журито на конкурса. Във всяка категория ще бъде връчена награда на публиката - тя се определя съгласно настоящите Общи условия за провеждане чрез гласуване в интернет страницата на Наградите.

12. Всички материали, с които даден блог е представен на интернет страницата на конкурса, са авторски на съответния блогър, доколкото не ни е известно друго. Организаторите не носят отговорност, ако блогърът е нарушил авторското право на трето лице и си запазват правото да го дисквалифицират от участие в Конкурса.

VI. Определяне на победителя

13. Конкурсът ще приключи на 19 май 2018. На същата дата ще бъдат определени победителите и връчени наградите в посочените категории. Победителят във всяка категория се определя от журито на Конкурса. Решението на журито е окончателно.

14. Имената на победителите ще бъдат обявени на специална Церемония по награждаване "Годишни награди за кулинарни блогове". Имената на победителите във всяка категория и победителя от гласуването на публиката ще бъдат публикувани на интернет адреса на Наградите до три дни след деня на церемонията по връчване на наградите.

VII. Гласуване от публиката

15. Гласуването става с валидна регистрация в интернет страницата на конкурса. Регистрирани потребители на кулинарния портал Блоговодител (http://blogovoditel.com/) могат да използват своите данни за включване. След включване в системата, всеки потребител ще може да гласува по веднъж във всяка от изброените в т. 9 категории. Гласуването става след избор на радиобутона до съответната номинация и натискане на бутона "Гласувай" в края на полето с номинации. След гласуване, гласът на потребителя остава в системата и не е възможно гласуването да бъде повторено в същата категория или променено.

16. Наградата на публиката във всяка категория се определя като се преброят валидните в системата гласове, записани най-късно един час преди началото на церемонията за връчване на кулинарните награди за блогъри. Гласове, подадени по-късно от 11:59:59 ч. на 16.05.2018 няма да бъдат отчетени.

17. Организаторите си запазват правото да не отчетат гласове на номиниран блогър за собствения му блог.

VIII. Награди

18. Наградите в Конкурса са предоставени и осигурени от Организатора и/или Партньорите както следва:

18.1. Награда на журито във всяка категория:

 • Плакет и грамота за победител за наградата на Журито в "Годишни награди за кулинарни блогове", предоставени от "Блоговодител" ООД;
 • Предметна награда, предоставена от партньорите;

18.2. Награда на публиката във всяка категория:

 • Грамота за победител за награда на публиката в "Годишни награди за кулинарни блогове", предоставена от "Блоговодител" ООД;
 • Предметна награда, предоставена от партньорите.

19. Не се разрешава никакво прехвърляне, възлагане или замяна на награди от страна на победителите.

20. Всяка награда се осигурява от посоченото в т. 18 по-горе лице. В случай, че някой от организаторите и партньорите виновно не изпълни задължението си да осигури и предостави наградите в Конкурса, всеки победител може да предяви претенциите си за получаване на наградата единствено към съответната страна, осигурила наградата, както и да търси обезщетение за неизпълнение от виновната страна.

IX. Получаване на наградата

21. Наградите на журито и на публиката ще бъдат връчени на специална церемония, която ще се състои на 19 май 2018 от 13:00 часа в Метро Академия.

22. Ако е определен победител и съответният блогър не може да присъства на награждаването, то Плакетът и грамотата за победител, ще бъдат изпратени по пощата. За останалите награди, в срок от един месец след обявяване на победителя, същият следва да се свърже с "Блоговодител", за да бъде уговорен начин, по който да получи останалата част от съответната награда.

23. За да получи наградата си, печелившият се съгласява:

23.1. Да предостави електронен адрес за кореспонденция (имейл адрес);

23.2. Да предостави мобилен телефон за връзка, за да бъдат уточнени подробности за получаване на наградата;

23.3. Името му, заглавието на блога му и снимка на рецепта от блога му да бъдат публикувани в интернет страницата на Конкурса;

24. Организаторът и партньорите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден или неправилен телефон или е-mail за контакт, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

25. Наградата не може да бъде заменена за паричната й равностойност.

26. Награди, непотърсени в срок от тридесет дни след церемонията по връчване на наградите в Конкурса, се считат за нежелани и могат, по преценка на организатора или партньорите, да бъдат прехвърлени на друг номиниран или да бъдат обезсилени.

27. В случай, че избраният победител няма право да получи или в случай, че откаже да получи наградата, последната по преценка на Организатора и партньорите може да се присъди на друг номиниран или да бъда обезсилена.

28. Транспортните разходи, които евентуално биха възникнали за получаване на наградата, са за сметка на съответния награден.

X. Лични данни

29. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

30. С участието си в този Конкурс, номинираните потвърждават, че са запознати с и приемат настоящите Общи условия на Конкурса и изразяват съгласието си с тези разпоредби.

31. С участието си в настоящия Конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие и получаване на наградата и предоставят изричното си съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица съгласно Закона за защита на личните данни. Личните данни включват (но не са ограничени до) име, телефон и имейл адрес. Личните данни могат да бъдат архивирани за статистически и отчетни нужди. Личните данни не могат да бъдат предоставяни на трети лица. Личните данни могат да бъдат използвани от организатора единствено за контакт с участниците.

XI. Прекратяване на Конкурса

32. Конкурсът може да бъде прекратен преди изтичане на обявения период само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което, Организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящия конкурс.

XII. Заключителна разпоредба

33. С участието си в "Годишни награди за кулинарни блогове" номинираните се съгласяват и приемат предвиденото в настоящите Общи условия. Блогър може да откаже да бъде номиниран в определена категория, ако направи писмено заявление в свободен текст до организатора в рамките на 15 дни преди обявената дата за връчване на наградите.

34. Участниците приемат, че решенията на журито са окончателни и обвързващи за тях. Участниците приемат, че наградата на публиката във всяка категория се определя чрез електронно гласуване. Възражения относно резултатите от гласуването са неприемливи и няма да бъдат уважени.

35. Организаторът и партньорите си запазват правото да правят промени в Общите условия за провеждане на конкурса.

36. Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

37. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от тях въпроси, се прилага българското законодателство.